Den Nye Norske Skrekkfilmen

På en av mine favorittblogger; 366 Weird Movies, kom jeg over denne anmeldelsen av Død Snø (2009). Den siste paragrafen er spesielt relevant:

“An unintended consequence of Wirkola’s movie is that it makes the Norwegian film industry look insecure and desperate to close a perceived midnight movie gap with the rest of the Western world.  Though Dead Snow may be Norway’s own contribution to international zombie culture, it’s full of references to American films and TV shows—not only to horror movies but to “The Simpsons,” The Terminator, and Indiana Jones.  Other than the snowy tundra, there’s nothing uniquely Norwegian about this movie; in fact, it does the country a disservice by making it look like a land that’s envious of America’s “rich” pop culture, and anxious to fit in with bland monoculture rather than to stand out.  Perhaps “Tommy” Wirkola purposely used this tactic to make the transition easier when Hollywood remakes this product”.

http://366weirdmovies.com/dead-snow-dod-sno-2009/

Jeg tar fram dette sitatet fordi det dessverre er mye sannhet i det. Norsk filmkultur har lenge hatt et problem med å risse ut sin egen nisje. Dette er spesielt synlig i dagens skrekkfilm, som virker mer tilfreds med å ape amerikansk sjangerfilm enn å finne sin egen identitet.

Noe uforklaring kommer opp til overflaten under oljeborringa. Kløktig bruk av arkivfoto fra Mørke Sjeler.

Trolljegeren (2010) for eksempel, tok found- footage aspektet fra The Blair Witch Project (1999) uten å forstå greia med de. I BWP ga found-footage aspektene filmen et anstrøk av troverdighet som førte til at folk ble mer dratt inn i filmen. Men det var også et spørsmål om kontroll. Mot slutten av BWP har kameramannen Josh forsvunnet og Heather og Mike blir sittende igjen, redde og fullstendig fortapte. Plutselig begynner filmen å klippe uten forvarsel. Dette signaliserer at Heather og Mike ikke har kontrollen over sin egen film lenger, selv om de fortsatt holder kameraet. Filmen deres har blitt funnet (derav navnet found-footage) og deres virkelighet reflekteres av det tredje partiet som nå har funnet filmen og prøver å sette sammen puslespillet som ligger i det uredigerte materialet. Til forskjell fra Trolljegeren er found- footage elementene uløst knyttet til The Blair Witch Project. Når det klippes i Trolljegeren får jeg bare følelsen at dette er en vanlig narrativt klippet film siden det ofte klippes til kameraer som ingen av karakterene holder selv. Det er ingen grunn til at Trolljegeren skulle vært skutt som found- footage, bortsett fra at det leder opp til en tåpelig vits på slutten. Det tilføyer ikke filmen noen nye elementer, men blir bare et distraherende formvalg uten noen tanke liggende bak den. Da kan man kritisere filmskaperen for å bare hoppe på en trend mens den ennå er populær.

Den redefinerte hulderen i et postmoderne Norge. Legg merke til hvordan bildet er tappet for farge, noe som går imot det umiddelbare inntrykket av bildet som et nasjonalromatisk postkort.

Og hva bringer Fritt Vilt filmene (2006-2010) til en allerede loslitt sjanger som slasheren? De er satt til et eksotisk lokale, that’s it! Den sosiale dynamikken i Fritt Vilt er ikke noe annerledes fra en typisk slasher og at den er satt i Norge virker som en tilfeldighet.  Jeg får følelsen av at Roar Uthaug ikke har fantasien for å bringe noe nytt til en sjanger han tydelig elsker, men ikke forstår. Hans filmskaping, som Tommy Wirkolas, blir bare en akt av homage. Og når vi snakker om Wirkola, kan jeg nevne at dette er mannen som startet karrieren sin med å lage en homage til Kill Bill (2003), en film hvis hele eksistens er en utforskning av hvordan collage-aktig filmskaping kan brukes for å skape et individuelt kunstnerisk uttrykk. Mens Kill Buljo (2008) er den filmatiske versjonen av; “Ville det ikke vært kult om”…  Hva for slags nye synspunkter bringer Wirkola inn i Tarantinos film ved å gjøre The Bride om til en same? Ikke noe annet enn en sketsj mer lavmåls enn en russerevy. Og Wirkolas to andre filmer jokker så hardt oppover beinet til Sam Raimi at han burde søke om kontaktsforbud. Bare se på hans nyeste film, Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013), som stjeler uhemmet fra Raimis Army Of Darkness (1992) uten å forstå hva som fikk den til å funke. I AOD har de anakronistiske elementene et narrativt formål. De skal vise hvor fremmed Ash Williams er etter å ha blitt sendt tilbake i tid og hvor sterkt de er i kontrast til middelaldersettingen. I H&G kan disse elementene kokes ned til at de er innforstått som sprøe. Ved å armere Hans og Grete med pumpehagler robber Wirkola eventyret for sin allerede underliggende, ukomfortable subtekst å gjør det om til en postmoderne maktfantasi med kantene slipt av.

 Den sentrale metaforen i Mørke Sjeler presentert visuelt gjennom plasseringen av Morten Ravn og hans besatte datter, Johanna, i bildet. Den eldre generasjon fyller den yngre med sine synder, representert av bensinen han fyller på bilen. 

Dette er dog ikke noe unikt for Norge. En av de største problemene i dagens filmkultur er at regissørene ikke bearbeider innflytelsene sine. Når folk ikke er skye med å poengtere hvem og hva de er influert av leder det til en pregløs filmkultur. Dette kommer spesielt til syne når man tar et kritisk blikk på norsk sjangerfilm. Roar Uthaug, Tommy Wirkola og Andre Øvredal sine filmer er ikke om noe annet enn film. Spesifikt de filmene de har blitt inspirert av. Ved at de er så lenket fast til den amerikanske skrekkfilmtradisjonen strever disse filmene med å oppnå sin egen identitet. Man kan, som G. Smalley nevner i sin anmeldelse av Død Snø, se på de som inngangsbilletter til det gode selskap. Turistreklamer for eksotiske Norge med et lett gjenkjennelig formspråk som ikke fremmedgjør de amerikanske produsentene. De handler derfor ikke om den norske tilværelsen, men den norske selvgodheten, tryglende etter å bli anerkjent på verdensbasis uten å ha fantasien eller kløkten til å skille seg ut.

Likevel, de siste tre årene har det kommet ut tre skrekkfilmer som alle er unikt norske. Det er fruktbart å sammenligne disse med en annen norsk film, nemlig Jens Liens Den Brysomme Mannen (2006). Som i Liens film blir det norske samfunnet skildret som en sosialist-skjærsild hvor det finnes ingen sorger, men heller ingen gleder. De tre nevnte filmene knytter denne angsten til et spesifikt problem eller institusjon i Norge og legemliggjør den. Mørke Sjeler (2010) er en satire i George Romeros ånd som tar for seg den umenneskeliggjørende effekten oljerikdommen har på Norge. Oljen er her et levende vesen som gjør den personen den tar over til en del av en kollektiv bevissthet, fokusert på assimilasjon og død. Thale (2012) poengterer hvordan nasjonalisme kan korrumpere individet og hvordan Norge aldri kan gå videre som land hvis vi fortsetter å stole blindt på vår egen selvgodhet. Mens Dunderland (2012) tar for seg vår kunst og kultursektor og setter det opp imot vår inhabilitet til å bearbeide tragedier. Og til forskjell fra tidligere nevnte bidrag er disse filmene gjennomført kinematiske, isteden for å være filmatiske lappetepper av referanser og selvironi.

Ta denne scenen fra Mørke Sjeler, hvor en doktor blir angrepet av en rekke zombifiserte pasienter. Vi ser aldri at de river ham i filler, isteden blir han klemt  opp mot et lerret som viser en simulasjon av assimileringsprosessen. Se hvordan de presser ham ut av bildet og hvordan skyggen av den ene zombien fyller bildet. Dette er en inspirert visuell metafor for hvordan vi blir umenneskeliggjort i oljens navn. Individet blir redusert til en abstraksjon for at oljen skal fortsette å flyte. Det er ikke subtilt, men film er og blir et visuelt medium og denne scenen viser en regissør som er tro med det filmatiske språket isteden for at vi skal bli avspist med en masse flat og uengasjerende eksposisjon. Det viser også en kreativ bruk av budsjettet som i en større produksjon hadde kokt ned til en effektsekvens. Ikke at effektsekvenser kan være artistiske, men dette er et godt eksempel på en filmskaper som bruker de midlene han allerede har til å skape noe unikt.

Det er interessante øyeblikk i alle tre filmene som skiller seg ut fordi de ikke prøver å være forklarende, publikumsfriende eller tilfredsstillende. Thale åpner med en ekspresjonistisk scene som gjentar seg senere i filmen. Som et ekko hopper denne åpningsscenen framover i tid og forklarer hvordan frøet av forførelse ble sådd i karakterens hode. Det uten å gjøre det klart for seeren at denne scenen er viktig for filmens helhet.

Thale er også interessant for hvordan den putter en moderne vri på huldermyten som igjen blir en kommentar på Norges tilstand. Hulderen (som filmen er oppkalt etter) blir funnet bortgjemt hytte av to åstedsvaskere. Hun har vært holdt fanget og eksperimentert på av en svenske i tjue år. Disse eksperimentene ledet til at hun ble symbolsk kastrert fra halen sin, altså sin opprinnelige natur. Dette kan sees på som en kommentar på Norges forhold til nasjonalismen. Søta bror prøver å hjelpe Norge til å realisere seg selv ved å modernisere et nasjonalistisk symbol, men han glemmer huldras dobbeltsidige natur, noe som leder til hans undergang. De to åstedsvaskerne,  strir begge med problemer relatert til det gamle og moderne Norge, blir forført av Thale og ved hjelp av henne løses problemene deres som ved  magi. Filmen gjør narr av den norske troen på at nasjonalisme løser alt. Elvis blir gjenforent med datteren (det familiære) og Leo blir kurert for kreften (likegyldig nihilisme) fordi de stoler blindt på Thales angivelige uskyldighet. Filmen blir derfor en rekontekstualisering av huldermyten (som også er en god metafor for filmen selv) og en utforskning av virkeligheten den moderne nordmannen er fanget i.

Det siste bildet i Thale. Et mystisk blikk til tilskueren selv, en invitasjon til å reflektere over nasjonalismens forførende natur.

Dunderland er mest inspirert av Stanley Kubricks The Shining (1980), men det er viktig å påpeke at filmskaperne ikke siterer Kubrick for å vise hvor mye de liker filmen. Dunderland rører ved de samme temaene som The Shining bare satt i en norsk kontekst. I The Shining er det en kraft på Hotel Overlook som nærer seg på den negative energien fra Jack Torrance. Den har blitt bygd over en indianergravplass, noe som skal symbolisere fortiden Amerika ikke vil eller kan forsone seg med. Kraften i hotellet rører ved noe i Torrances underbevissthet noe som vekker til live hans voldelige fortid. I Dunderland har hele Dunderdalen hotellets rolle. Den nærer seg på innbyggernes individualitet og suger ut livskraften fra dem. Gjør dem til zombier hvis hverdag består av stiv høflighet og tomme nasjonale ritualer. De øyeblikkene vi faktisk får en sjanse til å se dem opptre spontant og menneskelig, holder filmen oss på avstand. Som for eksempel når de kommer til en konklusjon at Lauras skuespill kommer til å lede ingensteds.

Dette i kontrast til hvordan filmen skyter Dunderdalen selv. Vi får praktfulle og fantastiske vistaer som sveiper over dalen i all sin majestetiske prakt. Karakterene selv blir redusert til et ritual, som i middagsscenen som bare består av upersonlige hender.

Som i The Shining har Dunderdalen vært åsted for en av Norges største synder, nemlig heksebrenningen. Den siste heksebrenningen fant sted i Dunderdalen og det er fortidens ånder som rører ved noe i underbevisstheten til Laura, kvinnen som vil sette opp et skuespill om den siste heksebrenningen. Morsomt nok blir ikke dette bare en kommentar på en fortid Norge ikke vil innfinne seg med, men også vår kultursektor. Vi er for feige til å kreere kunst som kan få oss til å reflektere over våre egne mangler. Laura er mest interessert i små uviktige detaljer i stykket, som om kostymene er tidsriktige, enn å lage noe resonant. Det ender opp med at alle skuespillerne blir drept av den besatte Laura, som tilslutt henger seg foran sitt publikum. Vi kan ikke konfrontere oss selv og vår rtiden vår og kunsten er for inhabil til å gjøre en endring i livene våres. Dunderdalen blir Norge i et mikrokosmos; et lite eksempel som skal sette fingeren på noe større.

Fortidens spøkelser står anklagende og målbevisst i snøføyka, som onde minner vi ønsker, men ikke kan fortrenge.

Poenget mitt er at disse tre filmene utviser en visuell sans som er sårt manglende i norsk film. De er modige satirer som ikke er redde for å være teite. Bare det faktum at de er ærlige i forhold til materialet sitt isteden for å distansere seg fra det, utviser de en modenhet som norsk film trenger mer av.  Disse tre filmene tegner opp en interessant bølge av selvrefleksiv og tankevekkende filmskaping som er uløselig knyttet til det moderne Norge.

5 thoughts on “Den Nye Norske Skrekkfilmen

 1. Hei Magnus (Nikolaisen?)
  Interessant innlegg om norsk horror. Disse er jo ikke uavhengige filmer. Trolljegeren er jo produsert av Filmkameratene, Norges største produsenter. Jeg syntes for øvrig du er for slem med den filmen. Alle referansene i den filmen, f.eks til rovdyrpolitikk, er jo ganske særnorske. La gå at den aper etter Blair Witch, men det gjør jo mange filmer.
  Ellers er jeg ganske enig med deg. Problemet er vel at de fleste formeksperimentene har blitt gjort i Amerika allerede, og at alle referansene i filmene nødvendigvis må bli til amerikanske filmer. Hjelp vi flyr og Hot Shots og den slags filmer spiller på klisjeene fra amerikansk film. Men når man prøver å lage noe lignende for norsk film, er det få som skjønner hva det henvises til. Vi har rett og slett ikke mange nok filmklisjeer til at det blir morsomt. Jeg tror veien å gå for å skape en norsk film er å bruke norsk historie og natur som tema i filmene. Om vi lager en film om Vikinger eller samer, eller om sildefiske, så blir den unikt norsk. Lager vi derimot filmer med mye skyting og eksplosjoner, så blir det en kopi av Amerikanske filmer. Så det gjelder å saumfare norsk historie og litteratur etter gode horror og action fortellilnger fortellinger. Roar Uthaug gjorde et forsøk med den siste Flukt filmen sin, men ble sablet ned pga for mange amerikanske klisjeer. En god del av de nye sjanger regissørene, inkludert Tyldum, Wirkola og Uthaug, har jo blitt plukket opp av Hollywood. La oss håpe de lærer noe derborte, men at de ikke glemmer Norge.

  • Michael: Tror ikke Magnus mener Trolljegeren når han snakker om uavhengige filmer, men til særlig de tre filmene Thale, Mørke Sjeler og Dunderland. Det var de jeg ønsket han skulle samle noen av tankene sine på papir om, fordi jeg synes de er var interessante, og fortjente å finne seg samlet i en liten artikkel. Derfor jeg spurte, og det viste seg jo å være en god idé! Trolljegeren blir kun nevnt på sammenligningsgrunnlag, tror jeg.

   Er ellers fascinert av artikkelen og tankene her, fordi de begynner å gi mer og mer mening for meg omsider om disse tre filmene. For noen ganger har følt at du Magnus etterspør og forhelliger et slags paradoks/motsetning av norsk film. At man både etterspør nasjonale filmer med nasjonale temaer og nasjonale symboler, MEN samtidig filmer som er kritiske, ja kanskje tilogmed selvdestruktiv til sin nasjonale symbolisme… Men egentlig er det jo ingen motsigelse i det naturligvis. Tvert imot er det jo faktisk kanskje genialt. Synes du får det frem veldig bra i denne artikkelen. Nasjonalisme er både forførende og destruktivt. Litt som Thale.

   Så hvis vi skal ta Magnus sine tanker her så er det jo grunnlag for en slags bølge med selvreflekterende og selvkritiske nasjonalfilmer som kan bli noe nytt. Dette kunne vært en spennende bølge for norsk film. Uavhengig eller ikke. Skrekkfilm eller ikke. Eller..?

   Jeg fikk selv idéen med f.eks en Asbjørnsen og Moe-serie med filmer basert på de gamle eventyrene som på et eller annet vis refser norsk kultur og nasjonalromantikk like mye som den viser den frem nasjonalromantisk i mest mulig klassisk Brudeferden i Hardanger a´la Hans Gude stil. La oss si vi fikk 5-6 av våre mest profilerte regissører til å lage en kompilasjonsfilm med en samling med slike filmer. Eller noe sånt. Kunne blitt et spennende, broddfullt og interessant resultat.

   I den grad skjønner jeg jo også kritikken av Trolljegeren til Magnus, da den jo bare er en fjasete film med ganske så bra spesialeffekter. Fine troll. Om den virker for deg bygger jo mest på om man synes den er morsom eller ikke. For så mye annet har den ikke å spille på egentlig. Otto Jespersen syntes jeg var god i den selv, så jeg lot meg underholde litt selv i perioder, guilty pleasure muligens, men den tok for mange billige løsninger for min del ellers. Den hadde noen morsomme øyeblikk, men ble stående igjen litt tom utover det. Som en cinematisk versjon av NRKs Lørdagsunderholdning. Det kunne heller vært lagd som en 3-4 episoders humorting for TV, kanskje. Den føltes nesten ikke som en film.

   Tommy Wirkola er jeg ellers ganske enig med. Jeg har bare alltid følt han er så skamløst ærlig på at han vil lage tom popkornunderholdning av Hollywoodmerke, ja han virker nesten stolt av å være subversiv på den kommersielle måten, stolt av at han gir pokker i hva kritikere synes så lenge det selger og russegutta jubler til han fortsatt, så da synes jeg det er vanskelig å kritisere han for det. Hvis det er det han vil så? Han trekker jo publikum, selv om kritikerne slakter han. Han er jo kompis med Harald Zward. Kanskje ikke å vente.

   Han liker jo litt sprø humor og splatterfilmer da, og det gir han jo en slags unik brodd da, delvis, men problemet hans er nok som jeg er helt enig med poenget i artikkelen her. Han gjør på en måte bare en “hyllest”/”homage” til filmer i sjangeren. Det er ingen bearbeidelse av materialet, ingen nye tanker, ingen gode grunner. Det føles mer som han prøver å kopiere noe uten at det merkes.

   Med Død Snø synes jeg dette kommer tydelig frem. Han ble her en slave for sjangerkonvensjonene og glemmer å prøve på et eget uttrykk, utvikle noe særegent. Her hadde han muligheten til å lage noe unikt og innovativt, og konseptet hørtes jo gøy ut på grunnlag av hans inspirasjonskilder(og noen særdeles stilige promoteringsdesign), men filmen blir dessverre skremmende konvensjonell og døll. Jeg husker fra bakommaterialet til filmen at han mest var opptatt av å følge sjangerkonvensjonene. Ikke gå utenfor rammene. Som om klisjeene var de 10 Bud. Trist måte å lage film på.

   Jeg synes ellers alltid det er artig når jeg hører norske filmskapere som skal lage en film inspirert av f.eks gammel Peter Jackson, Troma, giallosjangeren eller Evil Dead-filmene.. men blir alltid skuffet når jeg ser at de bare blir litt slappe hyllester som ikke har ambisjoner utover å bare strekke seg etter materialet filmen inspireres av og ikke noe særlig mer.

   Det var en kortfilm lokalt utenfor Tromsø som skulle være en Braindead-splatteraktig kortfilm som skulle handle om morderlaks. Morsomt konsept… men lider av akkurat det samme syndromet som Død Snø, og den var totalt ganske bortkastet tid å se. Nazizombier og morderlaks er jo morsomme idéer, men man trenger å utvikle det mer enn som så, før man bare løper ut og skyter film.

 2. Grunnen til at trollene er så flotte i Trolljegeren er fordi de kommer rett fra Theodor Kittelsen eller noe slikt. Trolljegeren var først og fremst Otto Jespersens film. Han var suveren.
  Men det du sier om splatterfilmer og Wirkola virker ganske fornuftig. Wirkola er for øvrig helt selvlært, uten noe filmskole av noe slag. Jeg har litt tro på den utvekslingen mellom Hollywood og Norge som finner sted for regissører. Jeg håper at lysfolk, scenografer, klippere og den slags folk også får en sjanse der borte. Det kan føre til at norsk film blir bedre teknisk. Ellers synes jeg jo det går mye mye bedre med norsk film. Hver gang det er en tildeling fra NFI nå, så er det alltid ett filmprosjekt jeg syntes er spennende. Før var det ingen. Nå er det alt fra action, historiske filmer til katastrofefilmer osv.
  Likevel syntes jeg forsatt vi kan jobbe med å bedre kompetansen til regissører og den tekniske staben. Jeg tror man må satse på å bedre mulighetene til etterutdanning og kariere i Hollywood i stedet for å vente på at vi skal få en slags Bergmann i Norge som kan alt intuitivt.
  Når det gjelder den uavhengige filmen, så er jo ikke den spesielt nyskapende. Det er jo ofte en blåkopi at italiensk og amerikansk horror og splatterfilmer. Her kunne man helt klart vært mere kreativ. Den uavhengige spillefilmen i Norge fungerer ikke på samme måte som Corman eller Hammer studios i USA og England. Det tror jeg kommer av litt manglende fantasi blant de uavhengige filmskaperne. Det er også andre tider.
  En ting jeg savner i Norge er filmer som tar opp i seg det visuelle fra tegneseriene. Når har vi filmer hvor hovedpersonen er moralsk tvetydig og fortsatt en helt. Jeg tror at Øvre Richter Frich hadde blitt god på film. Har du lest den flotte tegneserien til Steffen Kverneland om Jonas Fjeld? Vi kunne også laget en spillefilm av Ingeniør Knut Berg og laget den i samme stil som Sky Captain and the World of Tomorrow.
  Corman i USA og Hammer Studios i England hadde jo en hel subkultur av tegneserier og pulp romaner fra 40 og femti tallet å bruke. Vi har ikke dette, men jeg føler fortsatt ikke at man bruker det man faktisk har. Jeg så nettopp en flott dokumentar på nrk.no om norske sjørøvere under napoleonskrigene. Britene var skurkene og vi ble tvunget av sult til å kapre båtene deres. Her mener jeg vi kunne laget en helt, en egen notorisk sjørøver, som var bare norsk. (Synd det ikke ble noe av Tordensskjold filmen.) Dette viser bare at norsk historie har mange spennende fortellinger som maqn kan bruke. Dette er bare noen. Vi trenger ikke ape etter USA i ett og alt.
  Så kunne vi lage nyversjoner av både Ole Høyland og Gjest Bårdsen filmene.

  • Tja. Jeg tror personlig ikke at å bare sende folk til Hollywood er løsningen. Synes ikke det har fungert så bra for Norge tidligere, og mange regissører bare passer ikke inn i et slikt system. Da har jeg mer tro på å dyrke de uavhengige og la unike stemmer utvikle seg, der jeg synes spennende ting skjer. Klart, her kommer sikkert smak inn også. Hollywood har jo så mye uhorvelig mye skit på generell basis også. Like mye som norsk film vil jeg si, kanskje tilogmed mye mer. Hollywood har de siste 10-15 årene i alle fall vært i en idétørke og identitetskrise. Hadde du sagt at flere filmskapere burde dra ut og jobbe for og studere gode og aktuelle regissørers arbeidsmetoder, i USA, Hollywood og kanskje ellers, så hadde jeg vært mer tilbøyelig for å være mer enig.

   Det f.eks Harald Zwart tok med seg hjem fra Hollywood var jo de Lange Flate Ballær-greiene. Tommy Wirkola har faktisk ganske mye filmutdanning, selv om det sikkert kan virke som han bare var en eller annen fyr som dukket opp i Alta med en gutteromsfilm som parodierte Kill Bill i Honningvågrevy-form.

 3. Vel, de kan jo også dra til england å studere, hos BBC eller ITV. Andre land som Japan og Sør korea har vel en del ujevn kvalitet. Jeg tenkte først og fremst på det tekniske. Zwart har kanskje ikke laget noen gode norske filmer, men han har tatt med seg en lærling.. Wirkola har tatt med seg mange norske skuespillere til utlandet. Håpet er at broer kan åpene seg mellom Hollywood og Norge. Nå har jo Trier også fått hollywood oppdrag.
  Dyrke den unike stemmer betyr ingenting så lenge ikke disse regissørene får noe å bryne seg på, oppdrag og samarbeid de kan vokse på. Det får de ikke i Norge. Men de må gjerne reise Tyskland, frankrike, england, japan eller sør korea om de tror det hjelper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *